Mehmet Akif Ersoy


(d. 20 Aralık 1873, İstanbul – ö. 27 Aralık 1936, İstanbul)

Arnavut şair, düşünür, veteriner, öğretmen, vaiz, yüzücü, milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti İstiklâl Marşı şairi.

Mehmet Âkif Ersoy, Hicri Şevval 1920 (Aralık 1873)'de İstanbul'da Fatih'in Sarıgüzel mahallesinde doğmuştur. Babası Mehmet Tahir Efendi (İpekli Temiz Tahir Efendi) oğluna doğum tarihini belirten "Ragıyf" adını vermiştir. Fakat arkadaşları ve çevresi "Âkif" demiştir. Babası vefatına kadar Ragıyf adını kullanmıştır. 4 yıl 4 ay 4 günlük iken geleneğe uyularak Fatih'de "Emir Buhari" mektebine başladı. 2 yıl sonra iptidai (ilkokul) bölümüne geçti. Aynı yıl babasından Arapça öğrenmeye başladı. 1882'de Rüşdiyeye (ortaokul) başladı. Aynı zamanlarda Fatih Camii'nde Farsça dersleri veren Es'ad Dede'yi takip etti. Türkçe ve Fransızca'da akranlarından çok daha ilerideydi. 1885'de Mülkiye İdadisi (sivil lise) başladı. (Akif lise döneminde babasını kaybetmiştir-1888. Ertesi yıl da evleri yanmıştır.)

Bir an önce hayata atılma endişesiyle yeni açılan Baytar Mektebi'ne kaydını yaptırdı ve mektebi birincilikle bitirdi. Bu sıralarda spora oldukça meraklı olan Akif başta güreş ve yüzücülük olmak üzere uzun yürüyüş, koşma ve gülle atma yarışlarında akranları arasında başarılı olmuştur. Öğretmenlik hayatına 1906'da dersi muallimliği yapan Mehmet Âkif, 1923 ve 1924 yıllarının kış aylarını Kahire'de geçirdikten, 17 Haziran 1936 tarihine kadar, on buçuk sene orada kaldı ve Mısır'da Kahire Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı. (1929-1936).

Yirmi beş yaşında iken İsmet Hanım'la evlenen Mehmet Âkif'in üç kızı (Cemile, Feride, Suad) ve dört oğlu (Emin, Tahir, Murat, Fatih) toplamda yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Ancak Mısır'da "siroz" hastalığına tutulmuş ve durumu ağırlaşınca, 17 Haziran 1936'da İstanbul'a dönmüştür. İstanbul'da tedavi olmuşsa da iyileşememiş, 27 Aralık 1936 tarihinde saat 19.45'te Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda ebediyete intikal etmiştir.

Yayınlanmış eserleri

Şairin Safahat adı altında toplanan şiirleri şu 8 kitaptan oluşmuştur:

1. Kitap: Safahat (1911)
2. Kitap: Süleymaniye Kürsüsünde (1912)
3. Kitap: Hakkın Sesleri (1913)
4. Kitap: Fatih Kürsüsünde (1914)
5. Kitap: Hatıralar (1917)
6. Kitap: Asım (1924)
7. Kitap: Gölgeler (1933)
8. Kitap: Safahat (Toplu Basım) (ilki 1943)

Gelişmelerden Haberdar Olun